Декларація випускників Української школи політичних студій

Ми, випускники Української школи політичних студій,

Усвідомлюючи себе громадянами України із активною життєвою та громадянською позицією,

Пишаючись тим, що ми є громадянами незалежної суверенної демократичної України,

Будучи впевненими, що розвиток демократії можливий лише за дотримання та поваги всіма громадянами України принципів верховенства права,

Бажаючи плідно працювати на благо нашої Батьківщини і всього українського народу,

Маючи на меті сприяння подальшому розвитку та утвердженню в українському суспільстві Української школи політичних студій,

Бажаючи зробити вагомий внесок в просування України на шляху до Європейського Союзу та поглиблення співробітництва з іншими міжнародними та регіональними міжнародними організаціями та установами,

Будучи впевненими, що авторитет України на міжнародній арені великою мірою залежить від зусиль всіх громадян України, недержавних організацій, підприємств та органів державної влади,

Зважаючи на успішність діяльності започаткованої Лабораторією законодавчих ініціатив та Радою Європи програми – Української школи політичних студій,

Розуміючи, що від нашої ініціативності та відданості принципам, які сповідує зазначена Школа, великою мірою залежатиме її успішність в мережі подібних шкіл, створених на території Центральної та Східної Європи,

Виходячи з того, що наші зусилля можуть сприяти поширенню простору демократії, економічного процвітання, безпеки та стабільності на Європейському континенті,

Бажаючи надати всебічну допомогу Уряду України в утвердженні європейських норм та стандартів життя в нашій державі,

 

ВИРІШИЛИ:

I. Утворити Асоціацію випускників Української школи політичних студій.

II. Встановити, що основними цілями діяльності Асоціації є:

1. Задоволення та захист соціальних, економічних, освітніх, культурних та інших спільних інтересів її членів.

2. Сприяння Українській школі політичних студій в її діяльності, піднесенні її авторитету та інституційної спроможності.

3. Взаємодопомога в якнайповнішому розкритті потенціалу учасників, спрямованого на подальше утвердження України на Європейському континенті та на міжнародній арені в цілому.

4. Підготовка практичних рекомендацій Президенту, Парламенту та Уряду України, спрямованих на забезпечення демократичного розвитку нашої держави, утвердження верховенства права, забезпечення належного функціонування ринкової економіки, запровадження принципів соціальної відповідальності, створення високого рівня життя для всіх громадян України.

5. Підготовка пропозицій щодо шляхів забезпечення створення передумов, необхідних для вступу України до Європейського Союзу, поглиблення взаємовигідного співробітництва з іншими міжнародними та регіональними міжнародними організаціями та державами, які є традиційними партнерами України (в першу чергу з Росією, Польщею та США).

6. Сприяння поширенню в українському суспільстві демократичних цінностей та європейських стандартів.

7. Участь у публічних заходах, які проводяться Українською школою політичних студій, іншими українськими та іноземними інституціями; організація Конференцій, круглих столів та семінарів за тематиками, які становлять значний інтерес для українського суспільства.

III. Визначити основними завданнями Асоціації сприяння:

1. Створенню належних умов для професійного та світоглядного зростання членів Асоціації, а також постійно діючої системи спілкування за інтересами та обміну досвідом.

2. Проведенню наукових та науково-практичних досліджень в галузі права, політології, міжнародних відносин, економіки та історії.

3. Розробці ефективних політичних, економічних та правових механізмів проведення реформ, покращення соціально-економічного становища в Україні.

4. Підготовці проектів нормативних актів, експертних висновків, рекомендацій, та коментарів з питань, що випливають із завдань Асоціації, зокрема в сфері розвитку держави, людини і суспільства.

5. Становленню громадянського суспільства в Україні.

6. Ефективності діяльності системи місцевого самоврядування в Україні.

7. Розвитку культури і збереженню культурних цінностей.

8. Налагодження всеукраїнського співробітництва з питань, що входять до завдань Асоціації.

9. Організації інших заходів, спрямованих на досягнення вищезазначених цілей.

IV. Враховувати у повсякденній діяльності Асоціації мотивацію, яка дозволила ухвалити цю Декларацію, а саме:

1. Здобуті в Українській школі політичних студій та Університеті Демократії, а також в попередній професійній діяльності та повсякденному житті освіту, досвід та знання, які спонукають до постійного самовдосконалення та професійного росту.

2. Рішучість докласти максимум зусиль для реалізації свого потенціалу з метою втілення принципів демократії, ринкової економіки та верховенства права в Україні, піднесення авторитету України в Європі та світі.

3. Впевненість в спроможності діяти ефективно та професійно на благо Української держави та Українського народу.

4. Переконання в тому, що всі члени Асоціації об’єднані схожими принципами та поглядами, що повинно сприяти ефективності діяльності Асоціації.

5. Розуміння потреби сприяти піднесенню авторитету Української школи політичних студій та підвищення її інституційної спроможності.

6. Рівновіддаленість від будь-яких політичних ідеологій партій чи інших подібних організацій.

V. Передбачити наступні права та обов’язки членів Асоціації, а також вимоги щодо членства:

1. Права членів Асоціації Української школи політичних студій:

 •  отримувати всебічну та повну інформацію про діяльність УШПС та її випускників;
 •  брати участь у реалізації проектів під егідою Української школи політичних студій, виступати їх ініціатором та партнером;
 • бути залученими до участі у заходах УШПС у якості слухачів, лекторів, тренерів, модераторів, співорганізаторів, тощо;
 • виступати експертами, консультантами, лекторами, тренерами, модераторами від імені членів Асоціації або у якості члена Асоціації;
 • рекомендувати та брати участь у процесі відбору учасників Української школи політичних студій;
 •  бути залученими до управління УШПС.

2. Обов’язки членів Асоціації Української школи політичних студій:

 •  інформувати УШПС про власні досягнення та зміну інформації, внесеної до реєстру випускників (контактна інформація, посада, вчений ступінь);
 •  поширювати інформацію про діяльність УШПС та всебічно сприяти формуванню її позитивного іміджу;
 •  надавати інтелектуальну та консультативну підтримку УШПС;
 •  сприяти підвищенню інституційної спроможності УШПС;
 •  сприяти в організації та реалізації проектів УШПС.

3. Членом Асоціації випускників може стати особа, що була задіяна у програмах Української школи політичних студій та поділяє вищезазначені положення, цінності та принципи, що закріплює своїм підписом під Декларацією випускників УШПС.

VI. Закріпити наступні засади управління:

1. Керівним органом управління Асоціації випускників є Рада випускників. Рада випускників включає шість осіб, що обираються щорічно шляхом голосування членів Асоціації, та одного представника колективу Української школи політичних студій.

Особливості діяльності Ради випускників визначаються у відповідному Положенні.

Затверджено рішенням Першої щорічної конференції випускників Української школи політичних студій в присутності Директора УШПС.

 

11 листопада 2006 року, м. Київ

підписатися

Отримувати новини та інформацію про УШПС

Контакти

вул. Нижній Вал 15, офіс 303, м. Київ, 04071

 • : +38 044 531 37 68

Будьте з нами

 
 

 

Ви тут: Home ВИПУСКНИКИ Декларація випускника